Het weer voelt nog niet zo, maar het is toch echt winter. Het seizoen van het Element Water. In de winter trekken we ons terug in onze huizen. Kachel aan en genieten van de gezelligheid binnenshuis. Alleen of samen met familie en vrienden. Dit zie je terug in het Element Water. Nadat de natuur afscheid heeft genomen van al het overbodige, is al het essentiële teruggetrokken in de kern. In de zaadjes, de wortels en de knollen. Daar neemt het rust en tankt bij in afwachting van een nieuw cyclus van het nieuwe leven dat komen gaat: de lente. Het element van stilte en rust, rust nemend om weer op te kunnen laden. Vaak komen hier ook grote vernieuwingen en ideeën uit voort. Door te eten, drinken en ademen vul je je energie aan. Door te werken, sporten en gewoon te functioneren, gebruik je deze energie. Alle energie wat je overhoudt, wordt bewaard door het Element Water, je energiespaarrekening dus. Hierdoor is Water de bron van alle yin en yang en van alle energie. Behoorlijk belangrijk dus. En niet zo gek dat mensen die niet genoeg energie hebben opgebouwd, zich zo vermoeid voelen in de winter. Er is dan niet genoeg energie om aan te spreken nu we het allemaal wat rustiger aan doen.

Voel je je doelloos en kom je niet goed in contact met je kern, met jezelf? Voel je je futloos? Geef je snel op, voel je je zwak? Heb je last van angsten? Dan kan het goed zijn dat je Waterelement uit balans is. Maak dan nu een afspraak om de balans weer terug te vinden.

 praktijjkmamita@outlook.com 06-29351046